A+ R A-


W SGGW powstanie Weterynaryjne Centrum Badawcze

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW powstanie Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Prowadzone w nim badania nad zwierzętami będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi. W ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna aparatura oraz powstaną laboratoria analityczne i badawcze. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 10,2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. Alojzy Szymański Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB) to zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych, takich jak świnie, bydło, owce i kozy. Będą prowadzone w nim badania na styku medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt oraz badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Będą to zarówno badania podstawowe m.in. w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, ale także badania nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych. Centrum będzie także prowadzić działalność edukacyjną w ramach realizacji zadań dydaktycznych.

Dzięki utworzeniu Centrum na Mazowszu powstanie ogólnopolska, unikatowa baza do realizacji badań eksperymentalnych nad szeroko pojętym zdrowiem publicznym, w zakresie nie tylko weterynarii, ale także medycyny – zwierzęta gospodarskie będą traktowane jako model człowieka.

Prowadzone będą m.in. eksperymentalne badania na temat patogenezy chorób oraz schorzeń zwierząt i ludzi. Jednym z takich projektów zgłoszonych do realizacji są badania nad „Syndromem X na modelach zwierzęcych świni i szczura ze zdiagnozowanym IUGR (wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu), wywołanym IUGR poprzez energetyczne niezbilansowanie diety ciężarnej matki”, z możliwością przeniesienia wnioskowania na ludzi. Szczegóły realizowanych projektów dotyczyć będą badań nad funkcją poszczególnych układów organizmu (szczególnie układu pokarmowego), badań neurohormonalnych, metabolizmu, ekspresji genów, portretów transkryptomicznych, jak i opracowanych metod terapii i oceny ich skuteczności.

W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor SGGW ds. rozwoju.

Źródło: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego