A+ R A-


NH4+

Wzór chemiczny: NH4+ - czyli Jon amonowy wzór