A+ R A-


Pb(C6H2N3O7)2

Wzór chemiczny: Pb(C6H2N3O7)2 - czyli Pikrynian ołowiu wzór