A+ R A-


PbO

Wzór chemiczny: PbO - czyli Tlenek ołowiu(II) wzór